Logowanie do konta w sklepie ZPAS

Dane osobowe

Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w serwisie internetowym zamówień. Dane te mogą być powierzane podmiotom współpracującym ze ZPAS S.A. tylko w celu realizacji zamówień (np: firmy kurierskie). Na tej stronie można sprawdzić jakie dane przechowujemy oraz je zmodyfikować lub usunąć.

1. Dane nie będą udostępniane i sprzedawane innym podmiotom oraz osobom fizycznym w kraju i zagranicą.
2. Administratorem danych osobowych jest ZPAS SA, 57-431 Wolibórz, Przygórze 209
3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz innych uprawnieniach wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ZPAS SA: dpo@zpas.pl
5. ZPAS S.A. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim ani do państw trzecich,
6. Skargi na przetwarzanie danych osobowych przez ZPAS S.A. można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018r.),
7. Dane osobowe będące w administracji ZPAS SA nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.