Panel Sterowania Mocą MPSM-S1

Przejdź na stronę internetową ZPAS.PL
Panel Sterowania Mocą MPSM-S1
Producent: ZPAS
Indeks produktu: WZ-4994-01-00-161
Dostępność: zadzwoń na nr +48 74 872 0109
Zapytaj o cenę Cena w punktach ZPAS Partner: 22160
Ilość:

Panel MPSM-S1 obsługuje szafę, w której zainstalowany jest zestaw urządzeń pracujących na jedno rozwiązanie logiczne:
UPS, panel wentylacyjny główny, panel wentylacyjny pomocniczy, nawilżacz powietrza, osuszacz powietrza oraz sygnalizacja alarmowa. Rozwiązanie logiczne należy rozumieć jako zestaw urządzeń zależnych od siebie, z których każde pełni rolę niezbędną do prawidłowej pracy całości. W takim przypadku niezwykle ważny jest odpowiedni scenariusz załączania zestawu.
Na przykład gdy serwer włączy się szybciej niż macierz dyskowa, wtedy nie zobaczy on jej w momencie sprawdzania gotowości poszczególnych urządzeń układu i tym samym cały układ może się nie uruchomić. W omawianym przykładzie serwer załączany jest jako ostatnie urządzenie z dodatkowym czasem zwłoki. Wtedy mamy pewność, że wszystkie jego peryferia (macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, itp.) są już gotowe do pracy i odpowiedzą gotowością w procesie skanowania szyn danych. Dodatkowo gdy wyłączone zostanie urządzenie główne przykładowego układu, to praca pozostałych urządzeń jest zbędna.
MPSM-S1 w takiej konfiguracji zapewnia:
• prawidłowy scenariusz załączania urządzeń
• odłącza po czasie DeltaMS urządzenia zależne od serwera głównego, gdy ten sam zostanie zdalnie lub fizycznie wyłączony
• utrzymywanie stałej temperatury poprzez sterowanie panelem wentylacyjnym podstawowym, a w kolejnym kroku, gdy temperatura nadal rośnie, załączenie panelu wentylatorów dodatkowych
• utrzymywanie stałej wilgotności w pomieszczeniu poprzez załączanie nawilżacza powietrza, gdy wilgotność RH spanie poniżej 20%, oraz załączanie osuszacza powietrza, gdy wilgotność RH wzrośnie powyżej 80%
• alarm urządzenia MPSM-S1 oraz alarm zewnętrzny (lampa alarmowa), gdy MPSM-S1 wyczerpie wszystkie możliwości i nie jest już w stanie utrzymywać prawidłowej temperatury lub wilgotności otoczenia
• alarm urządzenia MPSM-S1, gdy serwer zostanie odłączony lub sam w wyniku awarii lub innych działań wyłączy się
• kontrola poziomu napięcia zasilania i alarm urządzenia MPSM-S1, gdy wartość tego napięcia przekroczy dopuszczalne granice
• wizualizację on-line wartości temperatury, wilgotności, napięcia zasilania lub prądów na każdym z gniazd oraz ich sumy z wszystkich gniazd, wszystko na wyświetlaczu LCD
Uwaga: użyte w przykładzie wartości parametrów są jedynie poglądowe i mogą się różnić od tych w konkretnych układach rzeczywistych.

S1Panel win_x64 (win_x64, v.1.0b)
S1Panel win_32/64 (v.1.0c)
Plik interfejsu SNMP

W erze globalizacji osoby zarządzające urządzeniami teleinformatycznymi często są od nich w dużej odległości, a same urządzenia są rozproszone w terenie, tworząc lokalnie mniejsze i większe systemy. W celu wygodnego, zdalnego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną za pomocą urządzeń MPSM-S1 powstało dedykowane oprogramowanie dla systemów Windows.
Oprogramowanie dzięki wbudowanej książce adresowej łączy się z konkretnym urządzeniem MPSM-S1, pobiera dane, konfiguruje, zapisuje dane. W ten sposób z jednego punktu możemy zarządzać i kontrolować duże systemy. Aplikacja składa się z zakładek, w których znajdują się wszystkie funkcje urządzenia MPSM-S1.
Pierwsza zakładka DASHBOARD to panel wskaźników, który zawiera najważniejsze parametry mierzone przez urządzenie. W zestawie paneli znajduje się również zakładka ARCHIVE, gdzie przez odpowiednie ustawienie filtrów możemy pobrać i wyświetlić zawartość danych archiwalnych, takich jak pomiary, zdarzenia, alarmy, zmiany konfiguracji. Okien z danymi archiwalnymi możemy wygenerować wiele, co daje możliwość porównywania ich między sobą w różnych konfiguracjach zastosowanych filtrów. Dane możemy również wyeksportować do pliku CSV, a następnie zaimportować np. do programu Excel. Aplikacja posiada funkcję „powrót do przeszłości”, gdzie po wskazaniu dowolnego punktu na wykresie archiwów możemy cofnąć się do tego momentu w czasie z pomiarami, zdarzeniami, alarmami i konfiguracją.
Dane zostaną zaprezentowane w głównej aplikacji tak, jakby miały miejsce w tym momencie. Urządzenie MPSM-S1 posiada obsługę protokołu SNMP w trybie odczytu. Do oprogramowania dołączony jest model drzewa SNMP w postaci pliku MIB, który możemy zaimportować w systemach nadzoru pracujących u naszych klientów.
Urządzenie wspiera również mechanizm TRAP, czyli wysyła powiadomienia o alarmach i zdarzeniach do zdefiniowanych serwerów. Kody oraz opisy „pułapek” mechanizmu TRAP dołączone są wraz z oprogramowanie.

MPSM-S1 | WZ-4994-01-00-161 | Inteligentna listwa zarządzająca PDU

Najważniejsze czynniki zapewniające poprawną pracę współczesnej automatyki, elektroniki, komputerów przemysłowych i innych urządzeń to prawidłowe zasilanie oraz odpowiednia temperatura. Są one niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy priorytetowych urządzeń infrastruktury – serwerowni, teleinformatyki, energetyki.
MPSM-S1 to programowalny panel 19" który zasila, steruje,kontroluje oraz rejestruje. Posiada pomiar napięcia, mocy, prądów naposzczególnych gniazdach, pomiar temperatury oraz wilgotności.Wyposażony jest w niespotykany zestaw funkcji, które czynią goużytecznym elementem infrastruktury teleinformatycznej.
Dodatkowo MPSM-S1 wyposażony został w 8 GB pamięci wewnętrznej, służącej do rejestracji pomiarów, zdarzeń, alarmów, która wystarcza na około 24 miesiące ciągłej rejestracji. Dzięki temu dodatkowo pełni funkcję „czarnej skrzynki” w naszej infrastrukturze.


 • SOFT-START – lekkie włączanie serwerów, szaf, elementów automatyki itd.
  Możliwość definiowania indywidualnych opóźnień załączeń dla poszczególnych gniazd panelu po powrocie zasilania lub po aktywacji gniazd SLAVE. Ustawiamy w ten sposób dedykowany scenariusz załączania dla całego zestawu urządzeń zasilanych z panelu MPSM-S1.
 • MASTER-SLAVE – oszczędzanie energii
  Automatyczne wyłączanie gniazd (urządzeń) SLAVE, gdy wyłączysię urządzenie (gniazdo) MASTER. Poziom poboru prądu gniazda MASTER jest ciągle monitorowany przez panel zasilający i gdy przekroczy ustawiony przez użytkownika próg, gniazda SLAVE zostaną ponownie załączone. Załączenie i wyłączenie posiada dodatkowo ustawianą przez użytkownika zwłokę czasową. Każde z gniazd panelu MPSM-S1 może pracować w trybie MASTER , SLAVE lub NONE (poza funkcjonalnością MASTER-SLAVE). Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonywać zmian w konfiguracji zestawu zasilanego z panelu MPSMS1 bez konieczności fizycznego przepinania urządzeń w dedykowane gniazda (zachowanie ciągłości pracy).
 • PDU-TERMOSTAT – wielostopniowe sterowanie wentylatorami, nagrzewnicami lub klimatyzatorami
  Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować temperatury, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych różnych temperatur.
 • PDU-HIGROSTAT – wielostopniowe sterowanie nawilżaczami jak i osuszaczami powietrza.
  Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować poziomy wilgotności, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych wartości.
 • Sterowanie wyjściami
  Możliwość wyłączenia dowolnego gniazda panelu niezależnie od jego trybu pracy i czasu.
 • Sygnalizacja stanów alarmowych:
  • przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia poszczególnych gniazd
  • przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia całego podłączonego zestawu odbiorników
  • napięcia sieci energetycznej powyżej lub poniżej zadanych wartości
  • temperatury otoczenia poniżej lub powyżej zadanych wartości
  • wilgotności poniżej lub powyżej zadanych wartości
 • Ustawienia urządzenia:
  • histereza (ΔT) dla termostatu
  • histereza (ΔH) dla higrostatu
  • zwłoka czasowa funkcji MASTER
  • SLAVE- tryb wyświetlania obciążenia moc (VA) lub prąd (A)
  • powrót do wartości fabrycznych
 • Monitorowanie on-line:
  • prądów i mocy na poszczególnych gniazdach
  • prądu i mocy zbiorczej dołączonej
  • napięcia w sieci energetycznej
  • temperatury i wilgotności
 • Wewnętrzna baza danych:
  • rejestracja pomiarów, zdarzeń, alarmów
  • zegar, kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym
  • nawet 24 miecięcy ciągłej rejestracji
 • Interface Ethernet:
  • Odczyt i zapis danych przez sieć komputerową (LAN/WAN),
  • zdalne zarządzanie i monitoring on-line,
  • SNMP, SNTP, DHCP,
  • aplikacja zarządzająca Windows.
 • Ustawienia wyświetlacza
  • wybór wartości do prezentacji na wyświetlaczu

Dzięki specjalnej technice, w jakiej powstało oprogramowanie urządzenia, wszystkie funkcje wykonywane są równolegle. Oznacza to, że będąc na przykład w menu programu przy edycji ustawień, urządzenie w tle wykonuje swoje statusowe zadania i w trybie natychmiastowym reaguje na zmiany nastaw użytkownika czy odczytów ze swoich układów pomiarowych. Urządzenie po utracie zasilania będzie pamiętało ostatnią zapisaną konfigurację.


Zakres dostawy:
- Mikroprocesorowy Panel Sterowania Mocą MPSM-S1
- kabel zasilający
- czujnik temperatury i wilgotności wraz z przewodem 1.8 m
- uchwyty do montażu w szafie 19" wraz z elementami mocującymi
- gumowe nóżki
- półka z kompletem uchwytów kablowych
- oprogramowanie z instrukcją obsługi na CD